Poplatky za sprostredkovanie Centrum Prenájmu s.r.o.

 

Poplatok pre záujemcu (prenajímateľa):

V prípade sprostredkovania dlhodobého nájmu/prenájmu (minimálne 12 mesiacov)je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne dohodnutého jednomesačného nájmu. V prípade sprostredkovania nájmu na obdobie dlhšie ako 2 rokov je bežná odmena sprostredkovateľa vo výške skutočne dohodnutých dvoch mesačných nájmov.

V cene je zahrnuté:  

  • úvodná obhliadka, vytvorenie fotodokumentácie
  • inzercia na internetových portáloch (viď ponuka), inzercia v printových médiách, priame oslovenie záujemcov z našej databázy
  • nájdenie vhodného nájomcu
  • vypracovanie nájomnej zmluvy a preberacieho protokolu k bytu
  • spísanie prípadných dodatkov k nájomnej zmluve po dobu 2 rokov
  • Garancia 12 mesačnej vyťaženosti Vašej nehnuteľnosti!!!

Poplatok pre záujemcu (nájomcu/podnájomcu) : 

  • V prípade, že si záujemca (budúci nájomca) vyberie nehnuteľnosť z našej ponuky uhrádza jednorázovy poplatok vo výške 30% z výšky mesačného nájmu minimálne však 100€
  • V prípade, že nás záujemca (budúci nájomca) osloví s požiadavkou na vyhľadanie nehnuteľnosti podla svojich kritérii (nehnuteľnosť nenachádzajúca sa v našej  ponuke) učtuje sa poplatok za sprostredkovanie vo výške 1 mesačného nájomneho.

Poplatok za sprostredkovanie ubytovania pre študentov a pracujúcich ( lôžkový systém ubytovania) 

  •  Záujemca uhrádza sprostredkovateľovi jednorázovy poplatok za sprostredkovanie ubytovania vo výške 100€/os.
  • Vernostná zľava 50% na jednorázový poplatok agentúry - platí pre klientov, ktorí v minulosti boli ubytovaní v kapacitách Centrum Prenájmu s.r.o. a disponujú ID nájomcu.

Odmena za poskytnutie služieb na základe Vašich individuálnych požiadaviek je predmetom dohody, pričom jej konečnú výšku budete poznať pred začiatkom spolupráce.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, že služby poskytnuté našou kanceláriou nie sú

v súlade s vyššie uvedeným prísľubom  uvítame ak sa na

nás  ihneď  obrátite a na nedostatok nás upozorníte.

Reklamáciu môžete podať  aj  prostredníctvom e-mailovej

adresy kontakt-ZVNC-centrumprenajmu.sk  alebo telefonicky na čísle

0911487438 Nápravu nedostatku zabezpečíme okamžite, najneskôr do 24 hodín.

 

Centrum Prenajmu s.r.o.

 

 

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2