Blog

Najnovšie príspevky
Rozsvietený dom

3 oblasti, ktoré ovplyvnia prenájom nehnuteľnosti

Investovali ste do nehnuteľnosti na prenájom, či ste Vašu nehnuteľnosť zdedili? Ako prenajímateľovi vlastníkovi Vám iste záleží na tom, aby sa Vaša nehnuteľnosť rýchlo a efektívne prenajala a dostala sa tak do rúk správnemu nájomcovi. Pokiaľ si svoju nehnuteľnosť prenajímate sami, určite ste narazili na komplikácie spojené s prenájmom, či už ide o neschopnosť nehnuteľnosť prenajať alebo zlé skúsenosti s nájomcami. Za prenájmom nehnuteľnosti stojí určitý proces od nacenenia mesačného nájmu, propagácie a inzercie nehnuteľnosti, výberu vhodného nájomcu až po zhotovenie nájomnej zmluvy. Prinášame Vám 3 oblasti, na ktoré sa je potrebné pri prenajímaní zamerať…

Stanovenie ceny nehnuteľnosti

Zo skúseností našej prenájmovej agentúry môžeme tvrdiť, že cena výšky mesačného nájmu zásadne ovplyvňuje rozhodnutie potenciálneho nájomcu a často na nej závisí na aké dlhé obdobie bude Váš byt/dom prázdny. Cenu za prenájom určuje lokalita v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, jej stav v podobe rekonštrukcie, zariadenia a vybavenia, rozloha nehnuteľnosti a v neposlednom rade sa riadi samotným realitným trhom. Ako príklad uvádzame nasledovné orientačné rozmedzie cien štandardných bytov v rámci mesta Trnava. Zároveň dodávame, že príklady sú výsledkom internej analýzy spoločnosti Centrum Prenájmu s.r.o. v meste Trnava za posledné 4 mesiace v roku 2017:

1-izb. byt od 330,- € do 450,- €
2-izb. byt od 450,- € do 650,- €
3-izb. byt od 550,- € do 900,- €

Ako vyčísliť presnú cenu mesačného nájmu aby nebola pod hranicou celkového trhu, ale ani prílišne nadcenená? Náš tím maklérov vám s cenou poradí.

Realizácia obhliadok a výber budúceho nájomcu

Na začiatku je dôležité uvedomiť si pre koho je nehnuteľnosť vhodná. Podľa počtu izieb a rozlohy je potrebné určiť, či má byť budúci nájomca jednotlivec, bezdetný pár, pár s dieťaťom alebo viacerými deťmi, ďalej akceptáciu domácich zvierat, fajčenia, atď. Zadanie istých kritérií napomáha pri výbere nájomcov už pri telefonickom kontakte, ktorý selektuje zbytočné obhliadky, ktoré sú bezpochyby časovo náročné. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa prenájmu nás neváhajte kontaktovať. Náš tím sa Vám pokúsi čo najlepšie poradiť a veríme, že spoločnými silami nájdeme kvalitného nájomcu. Napíšte ihneď a dohodnite si stretnutie: kontakt@centrumprenajmu.sk

Nájomná zmluva

Prechádzame k najdôležitejšej časti procesu prenájmu nehnuteľnosti. Nájomná zmluva vytvára zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom, kde si jej obsahom zúčastnení upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti. Dobre spracovaná nájomná zmluva rieši spory, ktoré pri prenájme môžu vzniknúť. V prvom rade upozorňujeme na dôležitosť správnej identifikácie zmluvných strán, dátumov a podpisov. Chyby v základných zmluvných náležitostiach spôsobujú neplatnosť zmluvy.

Zmluva by mala obsahovať špecifikáciu nehnuteľnosti podľa listu vlastníctva, ktorý by mal byť prílohou zmluvy. Presne stanovenú cenu za prenájom a samostatný dohovor o energiách, preplatkoch, nedoplatkoch a veľkosti balíka energií dohodnutých v nájme. Platobné podmienky a termíny splatnosti nájomného, trvanie výpovednej lehoty, dobu nájmu a ďalšie dojednania týkajúce sa poškodenia vybavenia bytu, domácich zvierat a podobne. Pri odovzdávaní bytu odporúčame zistiť stav meračov, spísať inventár bytu prípadne vyhotoviť foto dokumentáciu. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam ktoré by mohli nastať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *