Prenajmite nám

Prenajmite Vašu nehnuteľnosť našej prenájmovej agentúre a získajte komfort zaručených platieb nájmu, absentujúcich nedoplatkov za energie a ďalších výhod, ktoré s obľubou využívajú zaneprázdnení, či neskúsení majitelia, ktorí sa rozhodli prenajímať. Či už ide o časové vyťaženie, alebo dlhodobý pobyt v zahraničí, Vaša prítomnosť pri realizácii a celkovom chode prenájmu nebude potrebná.

Garancia mesačných platieb

Už sa nestane, že Vám nájomca bude meškať s nájomným, či dokonca nezaplatí vôbec. Dlhodobo zabezpečíme garanciu ceny dohodnutého mesačného nájmu našou prenájmovou agentúrou, a to aj v prípade, že nehnuteľnosť ostane po nejakú dobu prázdna. Na vlastné náklady zabezpečujeme obsadenie nehnuteľnosti nájomcami a riešime s nimi prípadné vzniknuté spory.

Ekonomický servis

Po prepise energií na našu agentúru sa už viac nemusíte starať o platenie účtov a vymáhanie nedoplatkov za energie od nájomcu.

Technický servis

Zabezpečíme plynulý chod nehnuteľnosti počas jej prenajímania v podobe kompletných údržieb, opráv a upratovacieho servisu. V prípade potreby, nehnuteľnosť vybavíme zariadením, zriadime pripojenie internetu a televízneho signálu.

Pravidelné kontroly stavu nehnuteľnosti

Stav nehnuteľnosti zabezpečujeme pravidelnými kontrolnými návštevami, kde v prípade zisteného poškodenia vytvoríme príslušnú foto-dokumentáciu a informujeme majiteľa o stave riešenia opravy.