Správa nehnuteľnosti

Pre maximálny výnos z investície do nehnuteľnosti a úplný komfort klienta poskytujeme službu správy nehnuteľnosti, kde Centrum Prenájmu vystupuje ako zástupca majiteľa. Prečítajte si viac o výhodách, ktoré služba správy nehnuteľnosti ponúka.

Garancia mesačných platieb

Dlhodobo zabezpečíme garanciu ceny dohodnutého mesačného nájmu našou prenájmovou agentúrou, a to aj v prípade, že nehnuteľnosť ostane po nejakú dobu prázdna. Na vlastné náklady zabezpečujeme obsadenie nehnuteľnosti nájomcami a riešime prípadné vzniknuté spory.

Ekonomický servis

Po prepise energií na našu agentúru sa už viac nemusíte starať o platenie účtov a vymáhanie nedoplatkov za energie od nájomcu.

Technický servis

Zabezpečíme plynulý výkon správy nehnuteľnosti v podobe kompletných údržieb, opráv a upratovania. V prípade potreby, nehnuteľnosť na vlastné náklady vybavíme zariadením, zariadime pripojenie internetu a televízneho signálu.

Pravidelné kontroly stavu nehnuteľnosti

Stav nehnuteľnosti zabezpečujeme pravidelnými kontrolnými návštevami nehnuteľnosti, kde v prípade zisteného poškodenia vytvoríme príslušnú foto-dokumentáciu a informujeme majiteľa o stave riešenia opravy.