Sprostredkovanie nájomcu

Služba sprostredkovania nájomcu je určená pre majiteľov nehnuteľností, ktorí majú záujem o zabezpečenie plynulého procesu prenájmu ich nehnuteľnosti od nájdenia vhodného nájomcu až po podpis nájomnej zmluvy a odovzdanie bytu do užívania.

Úvodná obhliadka

Pre poskytnutie profesionálneho servisu našej prenájmovej agentúry je úvodná obhliadka nehnuteľnosti nevyhnutná. Ako prvé kladieme dôraz na zistenie všetkých špecifík nehnuteľnosti, očakávaní a požiadaviek majiteľa. Poradíme ako čo najlepšie pripraviť nehnuteľnosť pred jej prenajímaním, správne nastavíme cenu mesačného nájmu a vytvoríme kvalitnú foto-dokumentáciu.

Marketing

Do 24 hodín od úvodnej obhliadky zaradíme vašu nehnuteľnosť do ponuky na prenájom. Zabezpečíme spracovanie inzerátu, kvalitnú propagáciu na našom webe, sociálnych sieťach a inzertných portáloch.

Budúci nájomca

V Centrum Prenájmu si uvedomujeme dôležitosť správneho výberu osoby, ktorá bude užívať váš osobný majetok, a preto sú nami potenciálni záujemcovia starostlivo preverení a selektovaní, aby spĺňali požiadavky majiteľa nehnuteľnosti. Navyše vlastníme databázu záujemcov, vďaka ktorej vieme vašu nehnuteľnosť ponúknuť a prenajať za naozaj krátky čas.

Vedenie obhliadok

Nemusíte si brať dovolenku v práci kvôli obhliadkam! Nehnuteľnosť záujemcom ukážeme za vás.

Nájomná zmluva a odovzdanie bytu do užívania

V záujme majiteľa nehnuteľnosti prerokujeme s budúcim nájomcom všetky podmienky nájmu. Zabezpečíme spracovanie a plynulý podpis nájomnej zmluvy, odovzdávacieho protokolu a odovzdanie bytu do užívania novému nájomcovi.

Máte záujem o bezstarostný prenájom vašej nehnuteľnosti počas celej doby trvania nájomnej zmluvy? Pozrite sa na službu bezstarostný prenájom nehnuteľnosti.