Služby

Bezstarostný prenájom nehnuteľnosti

Zažite bezstarostný prenájom vašej nehnuteľnosti počas celej doby trvania nájomnej zmluvy v podobe komplexnej ponuky služieb určenej pre majiteľov nehnuteľností, ktorí sa svoj majetok rozhodli speňažiť prenajímaním.

Úvodná obhliadka

Pre poskytnutie profesionálneho servisu našej prenájmovej agentúry je úvodná obhliadka nehnuteľnosti nevyhnutná. Ako prvé kladieme dôraz na zistenie všetkých špecifík nehnuteľnosti, očakávaní a požiadaviek majiteľa. Poradíme ako čo najlepšie pripraviť nehnuteľnosť pred jej prenajímaním, správne nastavíme cenu mesačného nájmu a vytvoríme kvalitnú foto-dokumentáciu.

Marketing

Do 24 hodín od úvodnej obhliadky zaradíme vašu nehnuteľnosť do ponuky na prenájom. Zabezpečíme spracovanie inzerátu, kvalitnú propagáciu na našom webe, sociálnych sieťach a inzertných portáloch.

Budúci nájomca

V Centrum Prenájmu si uvedomujeme dôležitosť správneho výberu osoby, ktorá bude užívať váš osobný majetok, a preto sú nami potenciálni záujemci starostlivo preverení a selektovaní, aby spĺňali požiadavky majiteľa nehnuteľnosti. Navyše vlastníme databázu záujemcov, vďaka ktorej vieme vašu nehnuteľnosť ponúknuť a prenajať za naozaj krátky čas.

Vedenie obhliadok

Nemusíte si brať dovolenku v práci kvôli obhliadkam! Nehnuteľnosť záujemcom ukážeme za vás.

Nájomná zmluva a odovzdanie bytu do užívania

V záujme majiteľa nehnuteľnosti prerokujeme s budúcim nájomcom všetky podmienky nájmu. Zabezpečíme spracovanie a plynulý podpis nájomnej zmluvy, odovzdávacieho protokolu a odovzdanie bytu do užívania novému nájomcovi.

Ostávame s vami počas celej doby prenájmu…
Využitím služby bezstarostného prenájmu, má prenajímateľ počas celej doby trvania nájomnej zmluvy zabezpečenú bezplatnú právnu podporu v podobe zhotovenia dodatkov k nájomnej zmluve, upomienok za omeškanú platbu za nájom a iné.
Navyše v prípade, že nami sprostredkovaný nájomca nedodrží dohodnutú dobu nájmu, naše služby garantujeme opätovným nájdením nového nájomcu bez akéhokoľvek poplatku prenajímateľa.

 

Sprostredkovanie nájomcu

Služba sprostredkovania nájomcu je určená pre majiteľov nehnuteľností, ktorí majú záujem o zabezpečenie plynulého procesu prenájmu ich nehnuteľnosti od nájdenia vhodného nájomcu až po podpis nájomnej zmluvy a odovzdanie bytu do užívania.

Úvodná obhliadka

Pre poskytnutie profesionálneho servisu našej prenájmovej agentúry je úvodná obhliadka nehnuteľnosti nevyhnutná. Ako prvé kladieme dôraz na zistenie všetkých špecifík nehnuteľnosti, očakávaní a požiadaviek majiteľa. Poradíme ako čo najlepšie pripraviť nehnuteľnosť pred jej prenajímaním, správne nastavíme cenu mesačného nájmu a vytvoríme kvalitnú foto-dokumentáciu.

Marketing

Do 24 hodín od úvodnej obhliadky zaradíme vašu nehnuteľnosť do ponuky na prenájom. Zabezpečíme spracovanie inzerátu, kvalitnú propagáciu na našom webe, sociálnych sieťach a inzertných portáloch.

Budúci nájomca

V Centrum Prenájmu si uvedomujeme dôležitosť správneho výberu osoby, ktorá bude užívať váš osobný majetok, a preto sú nami potenciálni záujemci starostlivo preverení a selektovaní, aby spĺňali požiadavky majiteľa nehnuteľnosti. Navyše vlastníme databázu záujemcov, vďaka ktorej vieme vašu nehnuteľnosť ponúknuť a prenajať za naozaj krátky čas.

Vedenie obhliadok

Nemusíte si brať dovolenku v práci kvôli obhliadkam! Nehnuteľnosť záujemcom ukážeme za vás.

Nájomná zmluva a odovzdanie bytu do užívania

V záujme majiteľa nehnuteľnosti prerokujeme s budúcim nájomcom všetky podmienky nájmu. Zabezpečíme spracovanie a plynulý podpis nájomnej zmluvy, odovzdávacieho protokolu a odovzdanie bytu do užívania novému nájomcovi.

Máte záujem o bezstarostný prenájom vašej nehnuteľnosti počas celej doby trvania nájomnej zmluvy? Pozri službu bezstarostný prenájom nehnuteľnosti.

 

Správa nehnuteľnosti

Pre maximálny výnos z investície do nehnuteľnosti a úplný komfort klienta poskytujeme službu správy nehnuteľnosti, kde Centrum Prenájmu vystupuje ako zástupca majiteľa. Prečítajte si viac o výhodách, ktoré služba správy nehnuteľnosti ponúka.

Garancia mesačných platieb

Dlhodobo zabezpečíme garanciu ceny dohodnutého mesačného nájmu našou prenájmovou agentúrou, a to aj v prípade, že nehnuteľnosť ostane po nejakú dobu prázdna. Na vlastné náklady zabezpečujeme obsadenie nehnuteľnosti nájomcami a riešime prípadné vzniknuté spory.

Ekonomický servis

Po prepise energií na našu agentúru sa už viac nemusíte starať o platenie účtov a vymáhanie nedoplatkov za energie od nájomcu.

Technický servis

Zabezpečíme plynulý výkon správy nehnuteľnosti v podobe kompletných údržieb, opráv a upratovania. V prípade potreby, nehnuteľnosť na vlastné náklady vybavíme zariadením, zariadime pripojenie internetu a televízneho signálu.

Pravidelné kontroly stavu nehnuteľnosti

Stav nehnuteľnosti zabezpečujeme pravidelnými kontrolnými návštevami nehnuteľnosti, kde v prípade zisteného poškodenia vytvoríme príslušnú foto-dokumentáciu a informujeme majiteľa o stave riešenia opravy.

 

Právne dokumenty

 

Nevyznáte sa v zákonoch, nemáte čas sledovať novelizácie, alebo potrebujete zakomponovať do nájomnej zmluvy špecifickú požiadavku, či doplniť súčasnú zmluvu? Možno vám nájomcovia meškajú s mesačným nájomným alebo dokonca neplatia vôbec.

Poradíme vám ako správne postupovať v podobných situáciách a vypracujeme príslušný typ právneho dokumentu.