Bezstarostný prenájom

Zažite bezstarostný prenájom vašej nehnuteľnosti počas celej doby trvania nájomnej zmluvy v podobe komplexnej ponuky služieb určenej pre majiteľov nehnuteľností, ktorí sa svoj majetok rozhodli speňažiť prenajímaním.

Úvodná obhliadka

Pre poskytnutie profesionálneho servisu našej prenájmovej agentúry je úvodná obhliadka nehnuteľnosti nevyhnutná. Ako prvé kladieme dôraz na zistenie všetkých špecifík nehnuteľnosti, očakávaní a požiadaviek majiteľa. Poradíme ako čo najlepšie pripraviť nehnuteľnosť pred jej prenajímaním, správne nastavíme cenu mesačného nájmu a vytvoríme kvalitnú foto-dokumentáciu.

Marketing

Do 24 hodín od úvodnej obhliadky zaradíme vašu nehnuteľnosť do ponuky na prenájom. Zabezpečíme spracovanie inzerátu, kvalitnú propagáciu na našom webe, sociálnych sieťach a inzertných portáloch.

Budúci nájomca

V Centrum Prenájmu si uvedomujeme dôležitosť správneho výberu osoby, ktorá bude užívať váš osobný majetok, a preto sú nami potenciálni záujemcovia starostlivo preverení a selektovaní, aby spĺňali požiadavky majiteľa nehnuteľnosti. Navyše vlastníme databázu záujemcov, vďaka ktorej vieme vašu nehnuteľnosť ponúknuť a prenajať za naozaj krátky čas.

Vedenie obhliadok

Nemusíte si brať dovolenku v práci kvôli obhliadkam! Nehnuteľnosť záujemcom ukážeme za vás.

Nájomná zmluva a odovzdanie bytu do užívania

V záujme majiteľa nehnuteľnosti prerokujeme s budúcim nájomcom všetky podmienky nájmu. Zabezpečíme spracovanie a plynulý podpis nájomnej zmluvy, odovzdávacieho protokolu a odovzdanie bytu do užívania novému nájomcovi.

Ostávame s vami počas celej doby prenájmu…

Využitím služby bezstarostného prenájmu, má prenajímateľ počas celej doby trvania nájomnej zmluvy zabezpečenú bezplatnú právnu podporu v podobe zhotovenia dodatkov k nájomnej zmluve, upomienok za omeškanú platbu za nájom a iné.
Navyše v prípade, že nami sprostredkovaný nájomca nedodrží dohodnutú dobu nájmu, naše služby garantujeme opätovným nájdením nového nájomcu bez akéhokoľvek poplatku prenajímateľa.